HỘI THẢO “ Lập kế hoạch và thống nhất cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới về bình đẳng giới’” Reviewed by Momizat on . Ngày 08/8, IDEA đã tham gia Hội thảo ‘Hội thảo Lập kế hoạch và thống nhất cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới về bình đẳng giới' trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ 3 mạn Ngày 08/8, IDEA đã tham gia Hội thảo ‘Hội thảo Lập kế hoạch và thống nhất cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới về bình đẳng giới' trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ 3 mạn Rating: 0
You Are Here: Home » Tiêu điểm » HỘI THẢO “ Lập kế hoạch và thống nhất cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới về bình đẳng giới’”

HỘI THẢO “ Lập kế hoạch và thống nhất cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới về bình đẳng giới’”

Ngày 08/8, IDEA đã tham gia Hội thảo ‘Hội thảo Lập kế hoạch và thống nhất cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới về bình đẳng giới’ trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ 3 mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về Bình đẳng giới và Quyền phụ nữ trong tăng cường điều phối và sử dụng CEDAW cho vận động chính sách tại Việt Nam”. Hội thảo do 3 mạng lưới (DOVIPNET, GENCOMNET, NEW) đồng tổ chức. UN Women và Đại sứ quán Canada tài trợ.

Đại diện các tổ chức thể hiện sự cam kết

Đại diện các tổ chức thể hiện sự cam kết

Hội thảo với các mục tiêu: Thống nhất kế hoạch thực hiện dự án; Xây dựng ý tưởng triển khai (cách thức) thực hiện hoạt động nhằm đạt các đầu ra của dự án; Thảo luận cơ chế hợp tác giữa 3 mạng lưới. Tại hội thảo, các tổ chức tham gia đã có dịp trình bày các cách thức thật sáng tạo về điểm mạnh của tổ chức xoay quanh các vấn đề về: Quyền con người của phụ nữ; CEDAW (Công ước xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ); Giới trẻ.

Đại diện UN Women Bà Shoko Ishikawa cũng đã đánh giá rất cao về tinh thần tích cực và đáng tự hào của các mạng lước các tổ chức phi chính phủ trong việc xây dựng báo cáo Bóng đầu tiên năm 2007 nộp cho Ủy Ban Nhân Quyền của LHQ về Công Ước CEDAW. Hội thảo ngày hôm nay là cuộc họp rất quan trọng để các mạng lưới các tổ chức phi chính phủ ngồi lại với nhau tiếp tục xây dựng báo cáo mới để báo cáo cho Ủy Ban CEDAW về tình hình thực hiện Công Ước CEDAW tại Việt Nam. Bà hy vọng, các nhóm yếu thế những người dễ bị tổn thương, người khuyết tật, người có H, những người LGBT,… tiếp cận họ để tiếng nói của họ được đưa ra trong báo cáo lần này. Bà cũng cam kết rằng, UN Women rất sẵn sàng hỗ trợ các các mạng lưới và tổ chức trong quá trình xây dựng báo cáo.

Về phía đại diện Đại sứ quán Canada cũng hy vọng cuộc đối thoại và thảo luận cởi mở của 3 mạng lưới và các tổ chức phi chính phủ sẽ giúp tăng cường và thúc đẩy tiếng nói của phụ nữ Việt Nam tham gia đầy đủ tất cả các lĩnh vực xã hội trong việc đối xử và không còn bạo lực.

Năm 2015 là năm xây dựng chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới của Việt Nam đến năm 2020 đây cũng là cơ hội mới cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực này.

Dịp này, IDEA đã cam kết tham gia là điều phối chính cho hoạt động đầu ra “Vai trò của XHDS trong việc nâng cao nhận thức cho thanh niên (đặc biệt các nhóm như: dân tộc thiểu số, LGBT, người khuyết tật, người nghèo nông thôn,…) về các nguyên tắc Bình đẳng giới và quyền con người của phụ nữ được nâng cao” sẽ thực hiện trong quỹ 2/2015 của dự án.

Hy vọng, những đóng góp của IDEA sẽ đưa tiếng nói sát sao của người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ khuyết tật trong quá trình xây dựng báo cáo bóng gửi lên Uỷ Ban CEDAW năm 2015.

Thu Trang

About The Author

Number of Entries : 570

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top