Kết quả vòng tuyển chọn năm 2014 của Học bổng Chính phủ Australia Reviewed by Momizat on . Thưa ông/bà Vì cơ quan ta làm việc về vấn đề người khuyết tật nên Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam rất vui mừng thông báo với quý cơ quan kết Thưa ông/bà Vì cơ quan ta làm việc về vấn đề người khuyết tật nên Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam rất vui mừng thông báo với quý cơ quan kết Rating: 0
You Are Here: Home » Tiêu điểm » Kết quả vòng tuyển chọn năm 2014 của Học bổng Chính phủ Australia

Kết quả vòng tuyển chọn năm 2014 của Học bổng Chính phủ Australia

Thưa ông/bà

Vì cơ quan ta làm việc về vấn đề người khuyết tật nên Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam rất vui mừng thông báo với quý cơ quan kết quả vòng tuyển chọn năm 2014 của Học bổng Chính phủ Australia với hai nội dung i) những ứng viên xin học bổng thành công là người khuyết tật và ii) Những ứng viên được tuyển chọn để học các ngành học liên quan đến vấn đề khuyết tật

pic1

Ứng viên được nhận học bổng là người khuyết tật

Trong vòng tuyển chọn năm 2014, 20 ứng viên xin học bổng là người khuyết tật (tăng 4 người so với năm ngoái). Sáu trong số ứng viên khuyết tật này đã được trao học bổng học sau đại học (trong tổng số 185 người được trao học bổng). Vấn đề khuyết tật của các ứng viên này chủ yếu liên quan tới vận động trừ một ứng viên là khiếm thính.

Một trong số các học bổng được trao này là học bổng bậc Tiến sỹ cho nghiên cứu vấn đề phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải. Năm học bổng còn lại là cho bậc Thạc sỹ. Một ứng viên được nhận học bổng là giảng viên đại học; ba ứng viên làm việc cho tổ chức NGO trong nước; và hai người là công chức nhà nước – một người ở Hà Nội và người kia ở chính quyền địa phương.

Ứng viên được nhận học bổng để học các ngành liên quan đến vấn đề khuyết tật

Vấn đề khuyết tật là một lĩnh vực học ưu tiên cao của học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam và ứng viên xin học các ngành học liên quan đến vấn đề khuyết tật được đặc biệt xem xét.

Trong vòng tuyển chọn năm 2014, 9 ứng viên đã thành công trong việc xin học các ngành học trong lĩnh vực khuyết tật trong tổng số 27 người xin. Các ứng viên thành công này làm việc trong nhiều tổ chức khác nhau. Ba người là giảng viên đại học; một người làm việc tại cơ quan Bộ ở Hà nội; số còn lại làm việc tại các tổ chức NGO trong nước và trường học khác nhau nhằm hỗ trợ người khuyết tật.

Bảy ứng viên được nhận học bổng học về khuyết tật sẽ học Thạc sỹ. Hai người học Tiến sỹ. Một đề tài nghiên cứu Tiến sỹ sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa các chính sách khuyết tật và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đề tài còn lại là nghiên cứu người máy dùng trong gia đình như xe đẩy thông minh.

Quỹ Hỗ trợ người khuyết tật.

Tôi cũng xin thông báo với quý cơ quan về Quỹ Hỗ trợ người khuyết tật được thiết lập tại Việt Nam nhằm trợ giúp các ứng viên thuộc diện khó khăn (ứng viên là người khuyết tật và ứng viên từ vùng nông thôn khó khăn ). Quỹ này nhằm trợ giúp ứng viên có thể tiếp cận tất cả các giai đoạn của quy trình tuyển chọn Học bổng Chính phủ Australia:

  • nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia
  • được tuyển chọn và sắp xếp học tập tại một trường đại học Australia
  • hoàn thành khóa học tập tại Australia
  • tái hòa nhập trở lại cơ quan
  • tham gia vào các hoạt động phát triển chuyên môn và kết nối xã hội của cựu sinh viên.

Để biết các tiêu chí hợp lệ, định nghĩa về khuyết tật, và các bước tiếp cận Quỹ hỗ trợ người khuyết tật, xin liên hệ Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam equityfund@australiaawardsvietnam.org.

Tôi cũng xin thông báo với quý cơ quan rằng chương trình Học bổng Chính phủ Australia sẽ nhận hồ sơ xin học bổng vòng tuyển chọn năm 2015 /niên học 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng Hai đến ngày 31 tháng Ba năm 2015.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhiều người khuyết tật Việt Nam hơn nữa tiếp cận Học bổng Chính phủ Australia trên cơ sở bình đẳng, vì đây là một ưu tiên cao của chương trình Học bổng Chính phủ Australia. Do vậy chúng tôi rất cảm kích nếu quý cơ quan có thể quảng bá chương trình học bổng tới những người khuyết tật quan tâm tới học bổng, cũng như tới những người muốn học sau đại học những ngành học liên quan tới vấn đề khuyết tật.

Thông tin chung về chương trình học bổng có thể tìm thấy trên website của chúng tôi www.australiaawardsvietnam.org

Theo pwd.vn

About The Author

Number of Entries : 571

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top