Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) Địa chỉ: P610B, B14 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Email: forum@idea.org.vn hoặc director@idea.org.vn
Fanpage face: https://www.facebook.com/hanhdongvisuphattrienhoanhap.idea
Điện thoại:  (84 4) 222 04 113  – Fax: (84 4) 222 04 114

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top