Ngày Quốc tế Phụ nữ 2014: Bình đẳng giới vì sự tiến bộ cho mọi người Reviewed by Momizat on . Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3, Chương trình hợp tác giữa tổ chức Lao ñộng quốc tế (ILO) và Chính phủ Ai-len về quyền của người khuyết tật ghi nhận đóng góp của nhữn Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3, Chương trình hợp tác giữa tổ chức Lao ñộng quốc tế (ILO) và Chính phủ Ai-len về quyền của người khuyết tật ghi nhận đóng góp của nhữn Rating: 0
You Are Here: Home » Tin tức » Ngày Quốc tế Phụ nữ 2014: Bình đẳng giới vì sự tiến bộ cho mọi người

Ngày Quốc tế Phụ nữ 2014: Bình đẳng giới vì sự tiến bộ cho mọi người

Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3, Chương trình hợp tác giữa tổ chức Lao ñộng quốc tế (ILO) và Chính phủ Ai-len
về quyền của người khuyết tật ghi nhận đóng góp của những nữ lãnh đạo là người khuyết tật tại một số quốc
gia. Đặc biệt, chương trình ghi nhận những thành công của những người phụ nữ này và chia sẻ câu chuyện
về đấu tranh của họ vì sự bình đẳng của phụ nữ khuyết tật. Từ năm 2000, chương trình hợp tác tập trung
thúc đẩy vì quyền của Người Khuyết Tật, nhằm hỗ trợ các quốc gia đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên Niên
Kỷ về Thúc đẩy Bình đẳng giới và Nâng cao vị thế phụ nữ. Chương trình hợp tác hướng tới giảm nghèo,
bình ñẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ khuyết tật và phụ nữ không khuyết tật.

Mời các bạn xem chi tiết tại đường link:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-hanoi/documents/publication/wcms_237347.pdf

 

About The Author

Number of Entries : 569

Leave a Comment

*

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top